Nieuwe ploeg/lokaal

Wat moet ik doen om een nieuwe ploeg/nieuw lokaal in te schrijven in de GZV competitie?

    • Het lokaal moet gevestigd zijn op het GZV grondgebied, tenzij er een uitzondering goedgekeurd werd door het bestuur. In dit geval dient het lokaal eerst een aanvraag in bij het bestuur.
    • Lijst met spelers invullen en laten ondertekenen, via het aansluitformulier te vinden op de GZV site bij ‘Formulieren’. Een ploeg bestaat minimum uit 6 spelers.
    • Het lokaal betaalt (éénmalig) 50 euro borg. Dit bedrag blijft van het lokaal, tenzij het lokaal onregelmatig het seizoen stopzet. Hierover kan het bestuur beslissen.
    • Jaarlijkse lokaalbijdrage bedraagt 30 euro. Dit bedrag dekt de kosten voor het organiseren van wedstrijden en de administratie hiervoor.